Loading...

Ranking - Players

# Name Empire Level EXP
1 CRIS1410005 Jinno 250 0
2 coletitas52 Jinno 250 0
3 malanbitoxc Jinno 250 0
4 ClaudioRaya Jinno 250 0
5 Santiago Shinsoo 250 0
6 Euskadi4 Jinno 250 0
7 xCARONTEx Jinno 250 0
8 Anubius Shinsoo 250 0
9 atenea Jinno 250 0
10 Punchinowen Jinno 250 0
11 JuanDiego Shinsoo 250 0
12 BeFocus Jinno 250 0
13 Esporita Jinno 250 0
14 Antifa Jinno 250 0
15 Vindd Shinsoo 250 0
16 ReparteOstias Chunjo 250 0
17 ChaMiiTha Jinno 250 0
18 RedBull Shinsoo 250 0
19 LorDBlack Chunjo 250 0
20 Amazon Jinno 250 0
21 Aragon Chunjo 250 0
22 Essean Jinno 250 0
23 IDarckDeadI Chunjo 250 0
24 LightMagician Shinsoo 250 0
25 polvasox Jinno 250 0
×
×