lo Metin2 Evolution - News
Players
Akiritas
Shinsoo
shino
Jinno
Fantasy
Shinsoo
TheKing
Shinsoo
Cruzado
Jinno
Guilds
Abrajan
Jinno
Acostiur
Jinno
AKATZUKY
Jinno
Avegers271
Jinno
Brasileiro
Jinno

News

User panel
Statistics
46

Players online

Accounts created:
738
Characters created:
938
Guilds created:
46
Players online (24h):
314