Archon2

Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
41 CompaRamon Jinno 174 487067476
42 darkored Jinno 170 550702118
43 Eros Jinno 170 -525493398
44 INKOxDEMENTE Jinno 168 690354795
45 Covid19 Jinno 168 63134173
46 Blackeon Shinsoo 168 15898975
47 Aqua Jinno 161 723044845
48 SKFaker27 Jinno 160 158326435
49 leona52 Jinno 160 4381090
50 oXAuritaXo Jinno 159 348022101
51 Tsukasal Jinno 158 541432032
52 xKlibre Shinsoo 156 489331554
53 Figgy Shinsoo 155 19615164
54 Mercy Jinno 155 10723223
55 lDoraemon Shinsoo 154 96886751
56 oscar Jinno 154 23550657
57 Samex Shinsoo 153 724058459
58 AlextrazxX Jinno 153 496094924
59 XKongeX Shinsoo 153 411493963
60 Sabalero Shinsoo 153 342411076
Whatsapp