Archon2

Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
21 IntelCorei5 Jinno 200 162407854
22 Hermes Jinno 200 13348868
23 BULDO Jinno 199 9497802
24 Capablanca Jinno 198 619122813
25 SteveVai Jinno 198 7153706
26 lTiraFlecha Chunjo 197 459176109
27 sara Jinno 197 82110816
28 Fear Shinsoo 196 518849090
29 xEviiLSouLx Jinno 196 295035019
30 KingSura Jinno 195 595295329
31 Chinito Jinno 195 258490131
32 Tarzan Jinno 195 32814610
33 PTMNTNGA Jinno 194 860386113
34 XayerX Jinno 194 126405274
35 Showlder Jinno 194 113063217
36 TuDestrucion Jinno 194 2017514
37 Nastyllah Jinno 193 152914029
38 Barbie Jinno 192 631500734
39 Elida Jinno 192 86919832
40 Rocio Jinno 181 126303647
Whatsapp