Archon2

Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
1 Tekashi Jinno 255 0
2 CrazyYasuo Jinno 243 291124706
3 Truinke Jinno 232 666296936
4 GULLI Jinno 231 40569301
5 TonyKing Shinsoo 201 548036524
6 Mirela Jinno 200 454352525
7 BULDO Jinno 199 9497802
8 Capablanca Jinno 198 573260417
9 iMontana Chunjo 198 33436875
10 Nozw Shinsoo 197 462096346
11 Fear Shinsoo 196 518849090
12 ESCANOR Jinno 196 23111253
13 Seko Jinno 195 814391173
14 KingSura Jinno 195 595295329
15 RGAdrian96mx Jinno 195 509194885
16 Chinito Jinno 195 258490131
17 MasetaRD Jinno 194 675948281
18 TuDestrucion Jinno 194 2017514
19 Nastyllah Jinno 193 152914029
20 CriminaL Jinno 193 82425396
Whatsapp