Archon2

Ranking

Players
# Name Empire Level EXP
1 Tekashi Jinno 255 0
2 Truinke Jinno 232 666296936
3 GULLI Jinno 231 40569301
4 TonyKing Shinsoo 201 548036524
5 iMontana Chunjo 200 806807127
6 CrazyYasuo Jinno 200 650680633
7 Mirela Jinno 200 464578540
8 BULDO Jinno 199 9497802
9 Capablanca Jinno 198 609702433
10 xEviiLSouLx Jinno 198 13640880
11 Nozw Shinsoo 197 824970905
12 Fear Shinsoo 196 518849090
13 ESCANOR Jinno 196 29937241
14 Seko Jinno 195 814391173
15 KingSura Jinno 195 595295329
16 RGAdrian96mx Jinno 195 510442326
17 CriminaL Jinno 195 368128418
18 Chinito Jinno 195 258490131
19 MasetaRD Jinno 195 45635377
20 TuDestrucion Jinno 194 2017514
Whatsapp